logo

ENGINEERING, TECHNOLOGY
& DESIGN SOLUTIONS

Termoformowanie

Termoformowanie próżniowe

  
Świadczymy usługi w zakresie projektowania detali w technologii termoformowania, projektowania form jak i produkcji w technologii termoformowania próżniowego. Nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliło zaprojektować i wyprodukować własną maszynę - termoformierkę.
 

Co to jest termoformowanie?

Sam proces termoformowania polega na równomiernym rozgrzaniu folii z tworzywa lub płyty powyżej temperatury pięknienia (w przypadku tworzyw bezpostaciowych) lub temperatury topnienia krystalitów (w przypadku tworzyw częściowo krystalicznych), które zamocowane są na ramieniu napinającym, następnie jej odkształceniu, które następuje pod wpływem wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Podczas odkształcenia otrzymujemy kształt pożądanej formy. Kolejnym krokiem jest ochłodzenie formy i utrwalenie wyrobu.
 

Proces termoformowania próżniowego

Technologia ta polega na uplastycznieniu tworzywa sztucznego lub folii, które jest zamocowane na ramieniu, następnie rozciągnięcie go do pożądanej formy i natychmiastowe schłodzenie w celu utwardzenia wyrobu. Proces ten może przebiegać w formach negatywowych oraz pozytywowych z uwzględnieniem wstępnego rozciągania lub bez.
 
Termoformowanie próżniowe wykorzystywane jest przede wszystkim podczas formowania wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni. Jej zastosowanie to przede wszystkim produkcja wyrobów opakowaniowych z polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, czy polimetakrylanu metylu.
 
Do głównych zalet tego procesu zaliczamy:
  • możliwość wykorzystania różnego typu polimerów
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania stworzonych wcześniej form, co znacznie obniża koszty produkcji
  • możliwość tworzenia wielkogabarytowych wyrobów tj. opakowania
 
Termoformowanie - Biuro konstrukcyjne 3D Mold | Bydgoszcz
 
Na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie termoformowania musimy pamiętać o obróbce skrawaniem wytworzonych detali oraz kontroli parametrów procesy, by uniknąć przecienień detalu.
 
Jak każdy rodzaj technologi również termoformowanie próżniowe posiada specyficzne wymagania, które zapewnią prawidłowy przebieg procesu. Do najważniejszych wymagań należy: określenie wystarczającej wytrzymałości cieplnej, określenie zakresu temperatur umożliwiające jak najszersze formowanie wyrobu oraz określenie jak najwyższej wartości współczynnika formowania H/D (gdzie H określa wysokość, a D średnicę). W najbliższym czasie przewidywany jest rozwój tej metody produkcji termoplastów.
  
Copyright © 2022 Biuro konstrukcyjne 3D Mold | All rights reserved.
Design by WebStudioDesign

Please publish modules in offcanvas position.