logo

ENGINEERING, TECHNOLOGY
& DESIGN SOLUTIONS

Termoformowanie

Termoformowanie

  

Sam proces termoformowania polega na równomiernym rozgrzaniu folii z tworzywa lub płyty powyżej temperatury pięknienia (w przypadku tworzyw bezpostaciowych) lub temperatury topnienia krystalitów (w przypadku tworzyw częściowo krystalicznych), które zamocowane są na ramieniu napinającym, następnie jej odkształceniu, które następuje pod wpływem wysokiego ciśnienia zewnętrznego. Podczas odkształcenia otrzymujemy kształt pożądanej formy. Kolejnym krokiem jest ochłodzenie formy i utrwalenie wyrobu.

Jedną z metod termoformowania jest Termoformowanie próżniowe, które również polega na uplastycznieniu tworzywa sztucznego lub folii, które jest zamocowane na ramieniu, następnie rozciągnięcie go do pożądanej formy i natychmiastowe schłodzenie w celu utwardzenia wyrobu. W przypadku termoformowania próżniowego proces ten może przebiegać w formach negatywowych oraz pozytywowych z uwzględnieniem wstępnego rozciągania lub bez.

Termoformowanie próżniowe wykorzystywane jest przede wszystkim podczas formowania wyrobów cienkościennych o dużej powierzchni. Jej zastosowanie to przede wszystkim produkcja wyrobów opakowaniowych z polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, czy polimetakrylanu metylu.

Do głównych zalet termoformowania próżniowego zaliczamy:

  • możliwość wykorzystania różnego typu polimerów
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania stworzonych wcześniej form, co znacznie obniża koszty produkcji
  • możliwość tworzenia wielkogabarytowych wyrobów tj. opakowania

Termoformowanie próżniowe nie jest również bez wad. Na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie termoformowania musimy pamiętać o obróbce skrawaniem wytworzonych detali oraz kontroli parametrów procesy, by uniknąć przecienień detalu.

Jak każdy rodzaj termoformowania również termoformowanie próżniowe posiada specyficzne wymagania, które zapewnią prawidłowy przebieg procesu. Do najważniejszych wymagań należy: określenie wystarczającej wytrzymałości cieplnej, określenie zakresu temperatur umożliwiające jak najszersze formowanie wyrobu oraz określenie jak najwyższej wartości współczynnika formowania H/D (gdzie H określa wysokość, a D średnicę). W najbliższym czasie przewidywany jest rozwój tej metody produkcji termoplastów.

  
ul. Świętego Floriana 9/4
85-030 Bydgoszcz, Polska
kom. +48 537 737 027
tel. +48 (52) 520 23 17
Copyright © 2020 Biuro konstrukcyjne 3D Mold | All rights reserved.
Design by WebStudioDesign

Please publish modules in offcanvas position.